Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yürütülen TAKBİS sistemi (Tapu Kadastro Bilgi Sistemi) projesinde Müdürlüğümüzde mevcut yaklaşık 3000 adet tapu kütüğünün yüklenici firma tarafından 11 Nisan 2011 tarihinde başlanılan veri sayısallaştırmaları tamamlanmış ve 07/02/2012 tarihi itibarı ile TAKBİS işletim sistemine dahil olmuştur. Bu sistemle gerek diğer kamu kurumlarının gerek vatandaşların tapu bilgilerine sağlıklı ve hızlı bir şekilde ulaşabilmesi sağlanmış olacaktır. Bu sistem sayesinde vatandaşların ilçemizdeki kendilerine ait gayrimenkul bilgilerine e devlet şifresi ile ulaşabilme imkanı sağlanacaktır.

11 Nisan 2011 tarihinde yüklenici firma tarafından yapılan veri girişi sonrası TAKBİS sistemi uygulamaya girmiş ve aynı firma elemanları tarafından taşınmaz sahiplerinin TC Kimlik Numaraları Nüfus Bilgi Sistemi (Mernis) üzerinden güncellemeleri işlemleri devam etmektedir. Taşınmaz mal devir, intikal v.b.işlemleri yapılan vatandaşların güncel TC Kimlik numaraları sisteme hemen dahil edilmektedir. Ancak Müdürlüğümüzdeki evrakı müsbitelerde TC Kimlik Numarası belli olmadan yapılan taşınmaz mal kayıtları sisteme MERNİS sisteminden yararlanılarak tespit edilenler ,aşamalı olarak aktarılmasına devam edilmektedir. TC numarası tespit edilen taşınmaz mal sahipleri e-devlet şifresi TC hudutları dahilindeki tüm taşınmazlarını görebileceklerdir. Genel Müdürlüğümüzün hedeflerinden biriside ileriki günlerde Bütün Tapu Müdürlükleri ve yurtdışındaki bütün konsolosluklarımızda oluşturulan yetkili tapu personelince Tapu müdürlüklerindeki yapılan işlemleri Bütün Tapu Müdürlükleri veya yurtdışındaki bütün konsolosluklarımızdan yaptırabileceklerdir. Pilot olarak seçilen bazı Tapu Müdürlüklerimizde bu uygulama başlamıştır ve bu uygulama aşamalı olarak tüm Tapu Müdürlükleri bu sisteme dahil olacaktır.

10 Şubat 2012 tarihinde Kaymakamımız Muzaffer BAŞIBÜYÜK, Belediye Başkanımız İzzet TAŞCI, Konya Tapu ve Kadastro 5. Bölge Müdürümüz Tugay KAYA, Bölge Müdür Yrd. Muzaffer Mert ve Tapu Müdürümüz Tuncay EKİCİ, Kamu Kurum kuruluşları ,Banka müdürleri ve basın mensuplarının katılımıyla tanıtılmıştır.