Kaymakamımız Muzaffer BAŞIBÜYÜK açıklamasında; 'Devlet Planlama Teşkilatı, Kalkınma Planlarını yapmakla görevli ve sorumlu kurumlar. Yakın zamanlarda ise kalkınma ajansları kuruldu. Örneğin Güney Ege Kalkınma Ajansı, Mevlana Kalkınma Ajansı gibi ajanslar var. Sayıları 10 ile 14 arasında değişiyor. Bu kalkınma ajanslarına Devlet Planlama Teşkilatı bölgesel stratejik kalkınma planlarını verdiler.Bizim MEVKA da daha öncesinde bir kalkınma planı yaptı. Bu kalkınma planı 2010 ile 2013'ü kapsıyor. Konya ve Karaman'ı kapsıyor MEVKA'nın kalkınma alanı. Şimdi ise 2014 ile 2023'ü kapsayan bölge planı yapılıyor. Bu planı yapmakta da bizlere söyledikleri, ilçe düzeyinde İlçe Stratejik Gelişim Raporları hazırlattıralım biz de o raporları birleştirerek bölgesel kalkınma planını oluşturalım. Bu Stratejik Gelişim Raporlarını da Kaymakam başkanlığında ilçede yaşayan, oranın sanayisini, oranın tarımını, sağlığını, kültürünü, turizmini bilen insanlar bir araya gelsin hazırlasın denildi. Bize böyle bir görev verildi. Bu görevin içerisinde de ilçeniz şu anda nerede, ilçenin durum tespiti yapılacak, 2023'te ilçe nerede olmasını istiyorsunuz, bu tespit edilecek, bu durumdan o duruma nasıl gidilir, bunun yolları tespit edilecek. Stratejik Gelişim Raporu bu yönde olacak. Kaymakamın başkanlığında 20 kişilik bir komisyon kurduk. Bu komisyonda Daire amiri arkadaşlarımız var,akademik çevreden arkadaşlarımızYüksekokul Müdürümüz ve bir tane akademisyen, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız, iki tane belediye başkanımız var, bir tanesi Merkez Belediye Başkanı olmak üzere, Sivil Toplum kuruluşları ve turizmle ilgilenen kişiler var. Bu şekilde komisyonu 20 kişiye tamamladık. Bu komisyon marifetiyle, en az 6 toplantı yaparak ve toplantılardan bir kısmına halkı da katarak, böyle bir İlçe Stratejik Gelişim Toplantıları yapacağız. Bugün ilkini gerçekleştirdik. MEVKA'dan uzmanları da geldi, nasıl şekilde çalışmamız gerektiğini anlattılar, bu toplantı önümüzdeki toplantılara da nasıl yapacağımızı anlatması yönünde önemli bir durumdaydı. Örnek bir çalışma yapıldı. Biz bu örnek çalışmaya dayanarak nasıl çalışma yapacağımızı belirleyeceğiz. MEVKA bütün bölgelerden gelen raporları birleştirerek bir Bölge Kalkınma Planı hazırlayacak. Bizim yaptığımız da bir rapor sadece, tamamen yer alması da zorunlu değil. Çalışmaların önceliğine göre MEVKA raporlarımıza Bölge Kalkınma Planı'nda yer verecek. Birçok başlık raporlarımızda yer verilecek ve incelenecek. En azından 5 tane sorun tespit edilecek ve neden kaynaklandığı, çözüm önerileri sunulacak. Bu şekilde bir rapor sunulacak.'dedi.