ANIZ YANGINLARINA KARŞI ANIZA DİREK EKİM MAKİNASI

İlçemizde önemli çevre sorunları, verim düşüklüğü ve bir çok canlının zarar görmesine neden olan anız yakma problemine, cezai hükümler içeren yasal mücadelenin yanında, özendirici nitelik taşıyan 'Anıza Direk Ekim Makinesi' ile de çözüm arayışına başlandı.

'Kırsal Kalkınma Yatırımları'nın desteklenmesi projesi kapsamında % 50 hibe desteği ile Emen Kasabası çiftçilerinden Mustafa KÖKTAŞ tarafından alınan Anıza Direk Ekim Makinesi'nin ilk kullanımı nedeniyle Emen Kasabasında ekim alanında 26.10.2011 Çarşamba günü bir tanıtım programı düzenlenmiştir.

Emen Kasabasında İlçe Tarım Müdürlüğünce organize edilen tanıtım programına İlçe Kaymakamı Muzaffer BAŞIBÜYÜK, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Nurettin KARŞIYAKA, Ziraat Odası Başkanı Adem METLİ, Emen Belediye Başkanı Osman DEMİR, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü Teknik Personeli ve vatandaşlarımız katıldı.

Direk Ekim Makinesinin arazide kullanılmasının ardından bir açıklama yapan İlçe Kaymakamımız Muzaffer BAŞIBÜYÜK; 'Göreve geldiğim günden bu yana Beyşehir'de acı bir gerçekle karşı karşıya bulunuyoruz. Maalesef bütün kasaba ve köylerimiz bir kesif duman içerisinde, oralarda az sayıda olan yeşillik ve ağaçlarda anız yangını nedeniyle etkileniyor, yanıyor. Günümüzde her yönetim, etrafı yeşillendirmeye çalışırken burada günden güne yeşilin azalması içimizi acıtıyor. Diğer taraftan bu anız yangınları vatandaşlarımız tarafından

sürüme bir kolaylık olarak algılanıyor. Ama işin gerçeği öyle değil, yangınlar esnasında topraktaki ekilecek bitkiye faydalı olacak bir çok yararlı madde, mineraller ve toprağı havalandıracak solucanlar ile çiftçinin tarlaya ektiği zirai ürünü koruyacak tarla farelerinin zararını engelleyecek yılanlar, tilkiler, bir kısım böcekler ve kuşlar yok oluyorlar. Bu gerçekten çok acı bir durum. Yaşanan bu durumun önüne geçebilmek için her ne kadar yasaklamalar ve genelgeler olsa da bu konuda maalesef başarılı olunamamıştır. Yeni geliştirilen Anıza Direk Ekim Makinesi ile yörede bu yaşanan tabloyu tersine çevirmek istiyoruz.

Devletimiz Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı kapsamında bu makinenin % 50 sini hibe olarak çiftçimize veriyor. İlk makine olarak Emen Kasabamıza gelmiştir. Burada bunun bir örneğini görüyoruz. Ziraat Mühendisi arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre gerçektende bu ekim diğer ekimlere göre toprak açısından daha faydalı olacak, toprağın sürüm esnasından hava ile temas etmesinden dolayı toprakta bir azot kaybı olduğunu ve bitkilerinde azota ihtiyacı olduğunu göz önünde bulundurursak bunun verimi olumsuz yönde etkilendiğini, bu olumsuzluğun ise 'Anıza Direk Ekim Makinesi' ile ortadan kaldıracağı açıktır.

Diğer taraftan tarlayı ekmek ve toprağı aktarmak için gerekli olan mazotun fiyatlarını da göz önünde bulunduracak olursak çiftçi için ciddi bir maliyet gerektiği ve bu makinenin maliyeti düşüreceğini umuyorum. İnşallah buraya hasat zamanı da geleceğiz. Bu çitçimizin verimini göreceğiz ve diğer çiftçilerimize örnek olarak bu makinenin kullanımını yaygınlaştırarak inşallah anız yangınlarından güzel ilçemizi koruyacağız. Bu makinenin geliştirilmesini, çiftçimizin daha fazla ürün alması, daha ucuza daha fazla hasıla elde etmesi için bir adım olarak değerlendiriyorum, yaygınlaşacağını düşünüyorum.' dedi.