İlçe Stratejik Gelişme Komisyon toplantısı Beyşehir Kaymakamı Muzaffer BAŞIBÜYÜK'ün başkanlığında Beyşehir Ticaret Odası toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya İlçe Stratejik Gelişim Komisyonu üyeleri ve raportörleri katıldı.

Toplantının ilk bölümünde ilçenin sorunları görüşüldü ve 7 başlık halinde ilçe sorunları belirlendi. Bunun yanı sıra ilçenin öne çıkan özellikleri ile Beyşehir'i diğer ilçelerden ayıran belirgin özellikleri tespit edildi. Konu ile ilgili olarak Beyşehir ilçesinde yaptırılmış olan anketin sonuçları değerlendirildi. Son olarak ilçeyi ilgilendiren ve ilçeyi etkileyebilecek Kamu Yatırımları tespit edildi.

Toplantıda ilçenin başlıca sorunları olarak; turizm potansiyelinin yeterince değerlendirilememesi, sanayi üretiminde markalaşamama ve pazarlama sorunları, sanayiye uygun ara eleman yoksunluğu, Beyşehir Gölünün yönetimi ve korunması, tarımda ölçek ve çeşitlilik sorunu, hayvancılık potansiyelinin değerlendirilememesi ile çevre ve şehircilik konuları ilçenin belli başlı sorunları olarak tespit edildi.

İlçe genelinde yapılan anket sonuçlarına göre ortaya çıkan duruma göre Beyşehir'i diğer ilçeler arasında ön plana çıkaran ve ilçeyi farklı kılan özellikler ise Beyşehir Gölü ile doğal güzelliklerinin oluşu, ciddi turizm potansiyeli ile tarihi değerlerinin oluşu, zengin doğal taş rezervlerinin olması ile mermer ve silah sanayi alanları dallarında gelişmişlik seviyesinde olunması, ülkemizin iki büyük turizm merkezi olan Kapadokya'yı Antalya'ya bağlayan, Ankara,İstanbul ve Adana gibi şehirlere ulaşımın kolay olduğu, bu nedenle ilçenin ulaşımda kavşak vazifesi üstlenmesi, tarımda ise zengin su kaynaklarının sahibi oluşu ilçeyi farklı kılan özellikler arasında gösterilmiştir.

Toplantıda Komisyon Üyeleri de Konya - Beyşehir duble yolu, Beyşehir - Antalya Gembos yolu, Konya -Antalya hızlı tren hattı, tarihi Eşrefoğlu Caminin Unesco kültür mirası listesine alınma çalışmaları, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi ile ilçenin Milli Park sınırları içerisinde olması ilçeyi ilgilendiren ve ilçeyi etkileyebilecek Kamu yatırımları arasında olabileceği şeklinde belirtilmiştir.

İlçe Kaymakamı Başıbüyük, Komisyonun bundan sonraki toplantısı 16 Mayıs 2012 tarihinde yapılacağını, toplantıda sorunlara çözüm önerileri ile ilçenin 2023 vizyonunun belirleneceğini kaydetti.